منوی سایت

سیاهه دوره های برگزارشده در مدارس 

 

سیاهه اجرای روش AMGL

(مجری و مبدع روش AMGL دکتر اسداله معظمی‌گودرزی)

سال تحصیلی 96 ـ 97

 

ردیف

عنوان مدرسه/منطقه

نام مدیر

عنوان دوره

مدت زمان

متقاضی

1

دبیرستان متوسطه اول متقین/ منطقه12

خانم میرسلیمانی

اجرای کل دروس

یک سال تحصیلی

دانش‌آموزان، تمامی پایه‌ها

             
 

 

سال تحصیلی 97 ـ 98

 

ردیف

عنوان مدرسه/منطقه/دوره

نام مدیر

عنوان دوره

مدت زمان

متقاضی

1

دبیرستان دخترانه دوره دوم فیض کاشانی/ منطقه 14

خانم بهرامی

اجرای کلیت روش

6 جلسه

دانش‌آموزان ضعیف مدرسه/ پایه یازدهم

2

دبیرستان دخترانه فرهنگ دوره دوم قیام/ 14

خانم مقدسی

اجرای کلیت روش

4 جلسه

دانش‌آموزان پایه دهم و یازدهم

3

دبیرستان دخترانه دوره اول، متقین/12

خانم متقین

اجرای کلیت روش

یکسال

کلیه پایه‌ها

4

دبیرستان دخترانه دوره دوم فیض کاشانی/ منطقه 14

خانم بهرامی

اجرای کلیت روش

2جلسه

دبیران

5

ضمن خدمت دبیران منقطه 19

خانم امیری (مدیر مدرسه ریحانه‌الرسول)

اجرای کلیت روش

6 جلسه

دبیران

6

هنرستان دخترانه خلعتبری/ منطقه 4

خانم احمدی

اجرای یادگیری زبان

6 ماه

دبیران

7

دبستان پسرانه نورات

خانم نظریان(معاون)

داستان‌نویسی

5 جلسه

دانش‌آموزان

             
 

 

 

سیاهه کارگاه انگیزش

 

سال تحصیلی 97 ـ 98

 

ردیف

تاریخ

عنوان مدرسه/منطقه

نام مدیر

عنوان دوره

مدت زمان

تعداد جلسه

متقاضی

1

7/11/97

دبیرستان معلم/ منطقه2

سعیدمحمدی

ایجاد انگیزش در اولیا برای دانش‌آموزان

90 دقیقه

1

اولیاء و مربیان

2

8/11/97

دبیرستان بعثت/ منطقه19

خانم احسانی

کارگاه انگیزش

90 دقیقه

1

دانش‌آموزان

3

15/11/97

هنرستان خلعتبری/ منطقه 4

خانم احمدی

کارگاه تحلیل نمره

90 دقیقه

1

دبیران

4

28/11/97

دبیرستان دخترانه فجر/ منطقه 14

خانم فارسی‌جانی

کارگاه انگیزش و اضطراب

90 دقیقه

2

دانش‌آموزان

5

24/11/97

دبیرستان متوسطه دوم ریحانه الرسول/منطقه 19

خانم امیری

کارگاه انگیزش

90 دقیقه

2

دانش‌آموزان

6

30/11/97

مجتمع پیشتازان کامپیوتر ایران(ابتدایی پسرانه)

خانم عظیما

کارگاه انگیزش و اضطراب

90 دقیقه

1

دانش‌آموزان

7

7/9/97

دبیرستان دخترانه فرهنگ دوره دوم قیام/ منطقه 14

خانم مقدسی

کارگاه انگیزش

90 دقیقه

1

دانش‌آموزان

8

30/10/97

دبیرستان دخترانه متوسطه دوم ایران/ منطقه 5

خانم شادلویی

کارگاه انگیزش

90 دقیقه

1

اولیاء

9

25/9/97

دبیرستان متوسطه دوم دخترانه بینات/ منطقه 7

خانم صدر

کارگاه پژوهش و زنان

90 دقیقه

1

شورای دبیران

10

19/9/97

دبیرستان متوسطه دوم دخترانه فیض کاشانی/ منطقه 14

 

انگیزش و اضطراب

90 دقیقه

2

دانش‌آموزان

11

7/1/98

دبیرستان دخترانه موتلفه/ منطقه 14

 

انگیزش و خودباوری

90 دقیقه

1

دانش‌آموزان

                   
 

1

همایش موفقیت، مهر 97

سبد خرید
  • 0
  • 1

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo