متد AMGL با تأکید بر آگاهی فردی و تمرکز بر یادگیری زایشی و با هدف تربیت زبان‌آموز، منبعی فراهم آورده برای تمام زبان‌آموزان تا در مسیر کسب دانش از یادگیری لذت ببرند.

همۀ انسانها با استعداد یادگیری و بکارگیری زبان به دنیا می‌آیند و از پیش از تولد تا سالهای پس از تولد در پیوستار این فرایند در معرض میلیونها نشانگان زبانی قرار می‌گیرند و به‌تدریج و مرحله به مرحله زبان مادری را می‌آموزند و بکار می‌برند و از همین زبان برای یادگیری زبانهای دیگر نیز استفاده می‌کنند. با این تفاوت که این بار فرد به فرایند شکل‌گیری زبان آگاهی دارد.

واحد آموزشهای تخصصی زبان کلک سیمین سخن (AMGL) برمبنای زبان‌شناسی و با توجه به قابلیتهای زبان مبدأ و زبان مقصد، عرصه‌ای نو در حوزة ترجمه و مکالمه را تجربه‌کرده که درنهایت به یادگیری بهتر و عمیق‌تر می‌انجامد.

سبد خرید
  • 0
  • 1

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo