در روش AMGL (خودگردانیِ یادگیریِ زایشی) با تأکید بر نیاز تحول در یادگیری و برای ایجاد تغییر مثبت و تأثیرگذار جهت آموختن اثربخش و محتوایی، با استفاده از تکنیکهای هدفمند و در دسترس ایجاد تمرکز در سطحی وسیع می‌کند؛ در این روش فراگیر می‌تواند به حدی برسد که توانایی استدلال داشته باشد؛ یعنی از آنچه می‌داند به آنچه نمی‌داند برسد.

در روش AMGL ذهن در امر استدلال چنان ورزیده می‌شود که می‌تواند بین چند قضیه یا حکم یا اطلاع ارتباطی دقیق و منظم برقرار سازد و از پیوند آنها نتیجه مطلوب بگیرد.

سبد خرید
  • 0
  • 1

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo