با متد AMGL  انگلیسی بنویسید، بخوانید، بفهمید و صحبت کنید.

Write, Read, Comprehend Speak

 

 

پدیدة یادگیری، مهمترین پدیده روانیِ نهاد آدمی است و فرآیند آموزش، ابزاری برای پرورش است و هدف آموزش، تسهیل یادگیری. AMGL روشی مبتنی‌بر سبک شناختی ـ توصیفی است که فراگیر با فراگیری فرایند شناختی آن، به شناخت خود دست پیدا می‌کند و روشهای کنترل و نظارت بر یادگیری خود را مدیریت می‌کند.

AMGL درک حسی فراگیر را از شناخته‌ها به ناشناخته‌ها رهنمون می‌کند. ادراک حسی، یادآوری را تداعی‌کرده، یادآوری مکرر تجربه را ایجاد می‌کند. زبان‌آموزی به روشAMGL ، هدایتگر یادگیری فردی فراگیر است، نه یاددهی شیوه‌‌ای ثابت به جمعی ثابت.

هنگامی‌که زبان‌آموز برای نخستین‌بار با واحدی زبانشناختی مواجه می‌شود، فرضهایی دربارۀ معانی و کاربرد آن می‌سازد. با استفاده از فرایند استقراء از این فرضها به نتایجی دربارة زمینه / بافتی که واحد مورد‌نظر در آن بکاررفته، می‌رسد. درنهایت طی برخوردهای مکرر با همان واحد، فرض ابتدایی را تقویت، تعدیل یا رد می‌کند. به بیان دیگر به نوعی شمّ زبانی می‌رسد که یادگیریِ زبان را تسهیل و تسریع می‌کند.

متد AMGL با تأکید بر آگاهی فردی و تمرکز بر یادگیری زایشی و با هدف تربیت زبان‌آموز، منبعی فراهم آورده برای تمام زبان‌آموزان تا در مسیر کسب دانش از یادگیری لذت ببرند.

 

 

واحد آموزشهای تخصصی زبان کلک سیمین سخن (AMGL) بر مبنای زبان‌شناسی و با توجه به قابلیتهای زبان مبدأ و زبان مقصد، عرصه‌ای نو در حوزه ترجمه و مکالمه را تجربه کرده که در نهایت به یادگیری بهتر و عمیق‌تر می‌انجامد.

 

 

 

مشخصات دوره آموزشی زبانهای خارجی 

دوره مترجمی

تربیت مترجمان متون ادبی با محوریت آموزش کارگاهی و آشنایی با مباحث پایه در یادگیری و کاربرد  آن در زبان

 

محتوای دوره

ـ ساختارشناسی زبان فارسی

ـ ساختارشناسی زبان انگلیسی

ـ ظرفیت‌شناسی تطبیقی زبان مبدأ و مقصد

ـ ادب‌شناسی ترجمه (زیباشناسی ترجمه)

 

 

کافه زبان

با حضور در نشستهای کافه زبان کلک سیمین سخن، فرآیند زبان‌آموزی را با متد AMGL تجربه کنید.

فرآیند متن‌سازی (نوشتاری و گفتاری) به زبان انگلیسی از کانال زبان مادری را به روش AMGL در نشستهای هفتگی کافه زبان کلک سیمین سخن تجربه کنید.

 

 


سبد خرید
  • 0
  • 1

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo